Loader image
Smarta Energiräkningen

Fyll i dina elräkningar

På denna sida kan du fylla i flera elräkningar och därmed förbättra våra estimeringar. Du kan även hålla koll på elpriset inom ditt elområde och även jämföra elpris med andra elområden.

Loader image
Loader image

Jämför och håll koll på ditt elpris

Här jämförs ditt elpris (dvs elhandelsavgiften exklusive moms och andra påslag) med pris i andra elområden samt Svenska Kraftnäts marknadspriser. Ditt elområde är förvalt i grafen men du kan jämföra med andra elområden genom att klicka på det område som du vill jämföras med i rutan under grafen.

Loader image