Hushållets energiprestanda
Loader image
Uppvärmning: .. kWh
Varmvatten: .. kWh
Hushållsel: .. kWh
Total energi: .. kWh

Hushållsel

Ditt hushålls årliga elförbrukning har fördelats i kategorier, där fördelningen är baserat på en generell modell från Energimyndigheten.

Belysning: .. kWh
Diskmaskin: .. kWh
Kyl & frys: .. kWh
Matlagning: .. kWh
Tvätt & städ: .. kWh
TV & Underhållning: .. kWh
Total hushållsel:.. kWh
Loader image


Vattenförbrukning

Ditt hushålls årliga vattenförbrukning har fördelats i kategorier, där fördelningen är baserat på en generell modell från Svensktvatten.

Loader image
Per vecka Per år
Mat och dryck: .. liter .. liter
WC: .. liter .. liter
Disk: .. liter .. liter
Personlig hygien: .. liter .. liter
Tvätt: .. liter .. liter
Övrigt: .. liter .. liter
Total vattenförbrukning: .. liter .. liter

Vattenförbrukning i antal badkar

Ditt hushålls vattenförbrukning under en vecka motsvarar:

14 X