Loader image
Smarta Energiräkningen

Loader image

Loader image
Hushållsel:
Varmvatten:
Uppvärmning:
Vattenförbrukning:

Din månadsförbrukning

Jämför din bostad med medel bostaden i din temperaturzon

DU
MEDEL
Loader image
Din Totala energiförbrukning
Medel Total energiförbrukning
Loader image
Uppvärmning
UPPVÄRMNING

Vattenuppvärmning
VARMVATTEN

Hushållsel
HUSHÅLLSEL
Loader image
Din Uppvärmning
Medel Uppvärmning
Loader image
Ditt Varmvatten
Medel Varmvatten
Loader image
Din Hushållsel
Medel Hushållsel
Loader image
Din Totala Elkostnad
Medel Totala Elkostnad
Din Elhandelsavgift
Medel Elhandelsavgift
Din Elnätsavgift
Medel Elnätsavgift
Loader image
Din Elförbrukning
Medel Elförbrukning

Uppvärmning jämfört med medeltemperaturen

Uppvärmningen är inklusive varmvatten. I graferna nedan kan du se sambandet mellan uppvärmningsenergin och medeltemperaturen per månad. Medeltemperaturen är hämtad från SMHI.

Loader image