Mata in uppgifterna nedan så får du:

  • Jämförelse av energiprestanda i din klimatzon, kommun och med liknande hus
  • Ny jämförelse när index uppdateras
  • Med elcertifikatmätare från Emulsionen kan du följa elproduktionen i relatid
Inmatade uppgifter
Energiprestanda*
kWh/m2 år
Välj kategori*
 
Välj byggnadstyp*
 


Egenskaper
Atemp*
m2  
Nybyggnadsår*
åååå
Postnummer*
 
Kommun*
 

Kampanjkod

Hur hörde du talas om oss?
 

E-postadress*  

Nytt lösenord*

Upprepa lösenord*

 
Om du inte vet hur mycket hushållsel du förbrukar per år, lämna rutan tom så gör vi en uppskattning åt dig. Varav hushållsel kWh/år:  

Energiprestanda
Om du har en Energideklaration där energiprestandan står utskriven fyll i den, annars lämna rutorna tomma så gör vi en uppskattning åt dig enligt gängse schablon.


Energiprestanda kWh/m2/år  

Varav el kWh/m2/år