Vanliga frågor

F: GDPR?
S: Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

F: Använder EnergyInBalance cookies?
S: Ja, Vi använder cookies! Läs mer om detta här.

F: Vad är Smarta Energiräkningen?
S: Energyinbalance erbjuder tjänster inom energieffektivisering. Genom att räkna ut fördelningen mellan Uppvärmning, Varmvatten och Hushållsel för ditt boende så kan vi även räkna fram energiprestandan. Med hjälp av energiprestandan kan vi sedan ranka och jämföra dig med tusentals liknande hushåll som redan har skapat ett konto hos oss. På så sätt kan du få bättre kol på var din energi och pengarna du lägger på den tar vägen och om det är rimligt.

F: Vad kostar det?
S: Smarta Energiräkningen är helt gratis och all information vi samlar in om ditt boende används enbart för att kunna ge dig en så bra jämförelse som möjligt. Vi frågar inte efter ditt namn och om du inte vill behöver du inte fylla i något gatunummer. Epostadressen används som ditt användarnamn som gör det möjligt för dig att se ditt resultat när du vill.

F: Vad baserar sig min fördelning mellan Uppvärmning, Varmvatten och Hushållsel på?
S: Vi har en databas med energideklarationer i vilken vi gör ett urval baserat på de uppgifter du anger (dvs ett urval av liknande bostäder). Genomsnittet i det urvalet och din totala energiförbrukning används sedan för att fördela energin mellan uppvärmning, varmvatten och hushållsel

F: Vad baserar sig uppdelningen av min hushållsel mellan olika typer av elförbrukare på?
S: Den baseras på en stor undersökning av Sveriges hushåll gjord av energimyndigheten

F: Hur beräknar Energyinbalance mängden vatten som mitt hushåll gör av med per år?
S: 65m3 per person i hushållet och år enligt riksgenomsnittet. men det går bra att ändra till ett eget avläst värde själv under inställningar

F: Jag får väl inte en massa reklam i mailen nu när jag har konto hos Energyinbalance?
S: Nej, vi mailar en rapport en gång i månaden med dina värden vilka du enkelt kan ändra till dina mest aktuella värden. Vi använder inte din mailadress till reklam.

F: Hur räknar ni ut Bostadens Energiprestanda?
S: Energiprestanda är den mängd energi i en byggnad som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Mäts i kWh per m2 och år. Hushållsel ingår alltså ej i bostadens energiprestanda.

F: Hur räknar ni ut Hushållets Energiprestanda?
S: Hushållets energiprestanda består av summan av din bostads Hushållsel och energin som går åt till Varmvattenuppvärmningen. Måttet används för att visa specifikt på den del som du till större grad utan större omkostnader faktiskt kan påverka genom beteendeförändringar.

F: Jag eldar ju också med ved, tar ni hänsyn till det?
S: Självfallet räknar vi in det i din totala energiåtgång.

F: Hur mycket energi räknar ni med attjag får ut från min ved, olja, gas, pellets, flis etc.?
S: Omvandling av dessa sker enligt följande konstanter: (Husolja 10000kWh/m3, Naturgas 11kWh/m3, Stadsgas 4.6kWh/m3, Ved (staplad) 1250kWh/m3, flis/pellets/briketter 2500kWh/m3.) Summan uttrycks i kWh per år.

F: Vem har bästa energiprestandan och hur stor är den?
S: Bäst energiprestanda har nybyggda så kallade “passiv”-hus som egentligen inte skall ha någon energiåtgång för uppvärming av huset utan enbart för hushållsel och uppvärmning av vatten sådana hus hamnar kring 15-20 kWh/kvm

F: Jag vill se vad min granne har för energiprestanda, kan jag det?
S: Vi kommer inom kort erbjuda tjänster där du kan utmana andra via epost men även söka mer lokalt efter bostäder i ditt område. Tills vidare är det på länsnivå som vi erbjuder jämförelser.