IKEA kan börja sälja solpaneler i Sverige inom kort
2016-12-09
Efter en lyckad testperiod i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz överväger nu Ikea att börja sälja solpaneler även i sina svenska varuhus.

Att det har dröjt beror inte alls på det låga antalet soltimmar i Sverige utan snarare att man vid testprojektets början för några år sedan ansåg att svenska regler och bidragssystem var för krångliga för att det skulle vara ett lämpligt land för ett pilotförsök.

Ikea är nöjda med sina resultat från försöket i bl a Storbritannien, Nederländerna och Schweiz  och vill nu gå vidare. Beslut om Sveriges Ikeavaruhus står på tur tas inom kort. Läs mer på Ny Teknik där du även hittar fler artiklar i ämnet. En äldre artikel om Ikeas satsning kan du hitta här på svd.se.

Ikea vill leva som man lär och går vidare på spåret förnybar energi genom att så sakteliga fasa ut fossila bränslen bl a genom att satsa miljarder på sina egna vindkraftsparker. Och mer än 700 000 solpaneler har blivit installerade hittills och fler är planerade. Läs mer här.
Arkitektur och solceller
2016-11-09
Kommer nya byggnadsmaterial med integrerade solceller förändra framtidens arkitektur?

Materialdagen (15 november, Stockholmsmässan i Älvsjö) där branschfolk träffas för att diskutera framtidens byggmaterial kommer mycket att handla om energi och klimatpåverkan. Hur sparar vi energi genom att göra materialen mer isolerande så att behovet av uppvärmning respektive kylningminskar? En extra intressant punkt på programmet handlar om hur solceller kan integreras helt i fasadmaterial. Hur kommer denna teknik påverka nästa generations arkitektur? Är det här framtidens byggnader?

Medan arkitekter, designeroch produktutvecklare stöter och blöter dessa spörsmål sprids nyheten om Teslas nydanande solpanels-tak. Elon Musk som går i bräschen för elbilar och smartteknik som superbatteriet Powerwall kompletterar elförsörjningskedjan - från sol till elmotor - genom att ge sig in en helt ny nisch i solcellsbranschen. Utvecklingen har skett i samarbete med SolarCity. Det unika med de nya ”soltaken” är att solcellerna är nästintill osynliga för betraktarna. De kan se ut som trä, skiffer eller tegeltak och inte alls som de ganska fula och klumpiga solcellskonstruktioner vi nu är vana vid.

Läs mer om solcells-taken i digital.se eller flera artiklar på den engelskspråkiga sajten cleantechnica.com

Goda nyheter för solelproducenter
2016-10-10
I torsdags i förra veckan beslutade regeringen att ett nytt statligt bidrag införs till privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el.

Regeringen har bl a tittat på Tyskland där liknande beslut medfört en stor ökning av antalet hushåll med batterilagring.

I Sverige innebär beslutet att privatpersoner kan få bidrag med upp till 60% (dock högst 50 000 kr) på sina kostnader för batterilagring. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan hoppas att man på detta sätt kan öka möjligheten för denna grupp att kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre. Lönsamheten har varit för dålig hittills

Bidraget gäller anläggningar kopplade till elnätet och utgår retroaktivt från den 1 januari i år fram till sista december 2019. Men det här är bara början, säger Ibrahim Baylan. Det här är ett nytt område men vi vill gärna bidra till en bra utveckling för framtidens smarta elnät.

I Tyskland har totalt har 43 000 statligt subventionerade solcellssystem med batterilager installerats sedan 2013. Sverige ligger långt efter på det här området. Kanske kommer förra veckans beslut att drastiskt ändra på det. Men även prisraset på litiumjonbatterier gör att denna form av energilagring redan nu ökar snabbare än andra.

Mer information om det nya bidraget kan du hitta i Ny Teknik och Elektroniktidningen.


Vad är en smart plugg?
Den smarta pluggen gör det möjligt för dig att mäta elförbrukningen på anslutna apparater hemma och att stänga av och sätta på dem via din smart phone, läsplatta eller laptop på distans via internet. Läs mer här!
Smarta pluggar från Plugwise Limited, UK (foto: plugwise.com)